Lenau atinge culmile artistice si ale conceptiei sale despre lume între anii 1838 si 1844, deci în perioada pregãtirii revolutiei burghezo-democratice din 1848.

Neputinta adaptãrii la starea de lucruri din Austria îl determinã sã pãrãseascã aceastã tarã si sã se îndrepte spre Germania, mai precis spre Stuttgart, unde soseste la 9 August 1831. Aici intrã în contact cu reprezentantii "Schwäbische Schule", a cãror influentã ideologicã a fost hotãrâtoare pentru creatia din acea perioadã. Aici au apãrut foarte multe poezii din lirica naturii cu o deosebitã muzicalitate, dar si din cele care exprimã dorul sãu de libertate si compasiunea pentru popoarele subjugate, compãtimirea celor asupriti ("Cântece poloneze").

Între 1831 si 1840 s-a hotãrât sa pãrãseascã Europa si sã plece în America înrolându-se si el în puhoiul celor 150 000 de emigranti care pãrãseau bãtrânul continent. Confruntat cu realitatea vietii din America , deziluzia i-a fost imensã.

 
Lenau Omul
Home Lenau Muzeul Lenau Satul Lenau Evenimente Contact Linkuri
© Copyright 2006. Toate drepturile rezervate. Web Design by Graffco